Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 24.5.2018

 

Yleistä


St. Paul´s Sound Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa
mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.


Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen St. Paul´s Soundin
palveluita.


Keräämiämme tietoja käytetään:


- Hyvän asiakassuhteen hoitamiseen
- Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
- Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen
- Helpottamaan ja turvaamaan palvelun toimiminen


Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot


Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:


St. Paul’s Sound Oy (y-tunnus: 0798612-4)


Joukolankuja 2
03100 NUMMELA
FINLAND


Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä sähköpostilla: myynti@stpaulssound.fi


Mitä tietoja minusta kerätään?


Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot


- nimi
- henkilötunnus (asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä)
- osoite, puhelin, sähköpostiosoite
- passitiedot/tullin vaatimat tiedot (tilattaessa tuotteita tai palveluita verottomana Suomen
ulkopuolelta)
- maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset sekä muut laskutustiedot
- sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin (asiakkaan suostumuksella)
- Facebook tai Google -kirjautumiseen käytetty sähköpostiosoite ja varmenne


Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot


- ostohistoria
- toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa sekä toimitusosoite
- tuotearvostelut
- verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
- tuotesuositus- ja muut sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet


Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi St. Paul´s Soundista
verkon kautta.


Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja
yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Ilmoitamme kolmansilta osapuolilta
saamistamme henkilötiedoista tietosuoja-asetuksen määräysten mukaisesti viimeistään kuukauden
sisällä henkilötietojen vastaanotosta.


Mihin henkilötietojani käytetään?


- asiakkuuden ylläpitämiseen ja paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
- tilausten toimitukseen, käsittelyyn sekä arkistointiin
- St. Paul´s Soundin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
- asiakaskokemuksen parantamiseen
- analytiikkaan
- henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
- väärinkäytösten estämiseksi


Tietoja käsitellään asiakkaan ja St. Paul´s Soundin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen,
sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen, kuitenkin lainsäädännön
velvoitteisiin perustuen.


Rekisterin suojauksen ja säilytyksen periaatteet


Stpaulssound.fi verkkokaupan manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. ATK:lla
käsiteltävät tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä
käyttävät vain ne rekisterinpitäjä henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus. Tietojen
lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen
mukaisella toimintatavalla. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.


Kuka käsittelee henkilötietojani?


Asiakastietoihin on pääsy vain St. Paul´s Sound:n omilla työntekijöillä, jotka on koulutettu
käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain
niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.


Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita. Kaikkien kumppaneiden kanssa on sopimuksissa
huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännös asettamat vaatimukset.


Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä.
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen
vaatimukset.


Tietojen käsittelystä vastaa:


StPaulssound.fi (Y-tunnus 0798612-4)
Joukolankuja 2
03100 Nummela


Kuinka kauan tietojani säilytetään?


Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa
kuvatut käyttötarkoitukset. Jotakin tietoja voimme säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen
laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden
toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.


Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa, tällöin kielto tulee tehdä
kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi
palauttaa poistettuja asiakastilejä.Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle muun muassa
seuraavasti:


-kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto
henkilötietoja tai ei
-kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
-järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota
lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
-riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen
turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi


Millaisia oikeuksia minulla on?


-rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä
jäljennös
-pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
-tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä


Valitusoikeus


Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi
käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Ohjeet valituksen tekemiseen:
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai
rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


Voit koska tahansa lopettaa asiakuuden ja pyytää poistamaan omat tietosi.
Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa, tällöin kielto tulee tehdä
kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Poisto on peruuttamaton, emmekä voi
palauttaa poistettuja asiakastilejä.


Lisäksi jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi
milloin tahansa. Huomioithan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun
tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.


Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön sähköpostitse myynti@stpaulssound.fi

Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme
sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja,
joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esim. luotot) tai oikeus.


Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta
valitus tietosuojaviranomaisille: http://www.tietosuoja.fi/fi/


Luovutammeko henkilötietojasi kolmansille osapuolille?


Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi
sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle
taholle.


Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja
personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppaniemme
kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja
personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina
mahdollisuuksien mukaan. Vain me pystymme yhdistämään käytetyn pseudonymisoidun tiedon
nimeesi.


Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöstä myös asiakasta,
mikäli se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:


- analytiikka- ja tilastointikumppaneille
- tuotesuositus- ja personointikumppaneille
- sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjeet

- selaushistoriaan perustuvan viestinnän tai tuotearvostelupyynnöt
- SMS-kumppanille, mikäli tekstiviestien lähetys on sallittu
- Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin,
matkahuoltoon tai perille asti
- maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
- luoton myöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
- tuotteen toimittajalle, sähköisiä lisenssejä tai suoratoimitustuotteita tilattaessa
- osalle huoltoyhtiöistä välitetään tilaukseen liittyviä tietoja huollon yhteydessä
- tullille, tuotteita verottomana ostettaessa
- perintäyhtiölle, laskujen eräännyttyä ja siirtyessä perintään


St. Paul´s Sound Oy huolehtii tietoja siirrättäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta
tasosta EU:n Tietosuoja-asetusten mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason
varmistuskeinona ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet.


Tilini hallinta


Asiakas voi rajata omien tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin kirjautumalla
verkkokaupassa omalle käyttäjätilille omilla asiakastunnuksillaan.


Kehitämme palveluamme jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa.


Evästeet ja selailun seuranta


Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies")
ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston,
avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän
päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen,
jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.
Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle
käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen
kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan ulkopuolisia tahoja, kuten
mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.


Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja
yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen
yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan
näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.


Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?


Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa
tietosuojaselostetta.


Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

 

Mihin voin ottaa yhteyttä?


Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojenkäsittelyyn tai tietosuojaselosteeseen liittyvissä
kysymyksissä sähköpostilla myynti@stpaulssound.fi


Muissa asioissa auttaa asiakaspalvelumme